Was gibt's neues? Hier finden Sie eine Liste von kommenden Veranstaltungen, die wir regelmäßig ergänzen. 

Wir wilkommen Sie gerne auf einem von unseren Konzerten.

varhany_veselí

 

Herzlich wilkommen auf meinen Webseiten.

Als Sie gut sehen können, sie befinden sich noch im Aufbau, trotzdem einige Informationen sind noch korrekt, hauptsächlich die Kontaktinfo.

Ihr Jiří Emmer.

 


 

Wer bin ich?

Organist

Orgel bezaubert mir schon als einen jungen Knaben in der Kirche. Wenn in unsere Pfarrei ein neuer Priester, Vater Martin Brousil, gekommen ist, er hat junge und talentierte Organisten für seine Kirche gesucht und hat mit die Möglichkeit angeboten ein Organist zu werden und diesen maiestätischen Instrument zu spielen. Nach einem Jahr musste er weggehen und seiner Nachfolger, Vater P. Vlastimil Kročil, hat mich auch unterstützt und nach einiger Zeit bin ich nach Empfehlung meiner damaligen Lehrer Martin Kubát auf budweiser Konservatorium eingestiegen, das ich nach 7 Jahre erfolgreich absolviert habe. Orgel ist mit der Kirche sowie mit dem Gottesdienst unauflösbar verbunden und so ist auch meine Wirkung als Organist. Bis heutigen Tag bin ich ein Organist in Veselí nad Lužnicí. Wenn der heilige Vater Benedikt XVI. ein motu proprio Summorum pontificum herausgegeben hat und unser Bischof S. E. Jiří Paďour, OFMCap. hat uns regelmäsige heilige Messe im tridentinischen Ritus erlaubt hat, habe ich die Ehre gehabt als Organist auch auf diesen Gottesdiensten zu wirken, welche haben mich sehr lieb gewinnen.

Als Organist kann ich Folgendes anbieten: 

 • Begleitung des Gottesdienst (Novus Ordo sowie Tridentinische). A to jak sám, tak i s několika dalšími zpěváky, houslisty, flétnisty, cinkisty a dalšími, které mohu buď sehnat sám, nebo se s nimi setkat až na místě, podle přání.
 • Orgelkonzert organisieren. Podmínkou jsou samozřejmě rozumně funkční varhany. Opět jako při bohoslužbě mohu hrát buď recitál, nebo uspořádat koncert s jedním či více spoluhráči.
 • Orgelkonzert mit Improvisierung organisieren. Tento koncept je velmi zajímavý tím, že se dá beze zbytku využít místní nástroj, což je v literatuře často obtížné. Také se dá improvizovat na témata biblických textů, písní, známých melodií, které může zadat někdo z obecenstva přímo při koncertě.
 • Musikalische Begleitung bei einem festlichen Gelegenheit. Mám zkušenosti s doprovodem svatebních obřadů (církevních i civilních), křtů, pohřbů, předávání maturitních vysvědčení, promoce a další.

Korepetitor

Korepetice je zvláštní druh umění, který se běžně na školách neučí. Vyžaduje umění poslouchat, chtít a moci přizpůsobit se a kromě toho samozřejmě dokonalé ovládnutí nástroje a pokud možno ještě čtení z listu. Toto je důvod, proč každý pianista či varhaník není automaticky i dobrým korepetitorem. Kvalitu korepetitora však jen těžko může posoudit on sám. S korepeticí jsem začínal již na konzervatoři ve druhém ročníku, kdy jsme se scházeli se spolužáky, kteří hráli na sólové nástroje případně zpívali a hráli spolu. Z toho pak vznikaly první koncerty, kterých následně byla celá řada a během svého hudebního působení jsem takto spolupracoval s desítkami sólistů, od žáčků základních uměleckých škol až po sólisty v divadlech či jiných profesionálních uskupeních.

Rád poskytnu své služby jako korepetitor při libovolné akci, stejně jak takto činím již léta. Mohu sólistu doprovodit na klavír a varhany, které je nutné zajistit v místě konání koncertu, a na svůj spinet značky Sassmann, který mohu dovézt kamkoliv, je tak vhodný pro starou hudbu v místech, kde třeba není ani elektřina, nebo jak už je v našich vlastech zvykem, nejsou provozuschopné varhany, v zámeckých sálech, školách, kulturních domech apod.

Zpěvák

Zpěv je jedním z nejstarších komunikačních prostředků. Během tisíciletí se vyvíjel a dnes se stal krásnou syntézou mluveného slova a jeho často racionálního sdělení, a hudby s jejím sdělením citovým. Zpěv je tím nejpřímějším a zároveň nejniternějším způsobem, kterým múže hudebník promlouvat ke svým posluchačům, proto jsem si jej zvolil jako svůj druhý obor studia. Hlas je krásný nástroj, ale péče o něj trvá celý život. Neustále mi připomíná, že se mám ještě hodně učit, je to ale krásná práce spojená s tolik žádoucím poznáváním sebe samého. Už ve škole mi bylo ale jasné, že divadelní svět mě moc neláká. Velmi mě ale oslovuje barokní vokální hudba, hlavě ta psaná pro chrámy, ale i další. Velmi niterné, krásné a zajímavé jsou také romantické písně Schubertovy, Schumannovy, Mendelssohnovy či Čajkovského, ale i mnohé další. V poslední době jsem objevil také hudbu židovskou a její jemnou exotickou krásu, která se prolíná se smutkem ze života ve vyhnanství, mimo zemi, kterou dal Židům H-spodin. Ještě bych měl dodat, že můj hlasový obor je vyšší baryton.

Jako zpěvák pro Vás můžu:

 • uspořádat koncert židovských písní
 • uspořádat koncert barokní hudby. Nejradši máme koncerty ve větším obsazení, se třemi a více zpěváky s doprovodem dvou sólových nástrojů, protože pro toto složení se psala velmi zajímavá hudba. Je ale samozřejmě možné toto obsazení upravovat dle možností a požadavků na menší i větší.
 • vypomoci při bohoslužbě, ať už jen jako zpěvák, tak i jako varhaník
 • vypomoci ve sboru

Pedagog

Další mou zálibou a shodou okolností i zaměstnáním je pedagogická činnost. Mým velkým učitelským vzorem byla paní profesorka Jitka Chaloupková, která vychovala několik generací úspěšných varhaníků a jako na pedagoga na ni v dobrém vzpomíná mnoho absolventů plzeňské i českobudějovické konzervatoře. Mým druhým pedagogickým vzorem je paní Veneta Marešová, moje učitelka zpěvu. Bez ní bych nebyl tam, kde jsem, ani pěvecky, ani jako učitel a nejspíš bych zpěvu musel zanechat.

Jako hudebník i jako učitel mám jednu hlavní zásadu. Zpěv i hra na nástroj musejí být přirozené, bez jakékoliv zbytečné námahy. Měly by nám samy o sobě přinášet potěšení, ne nás unavovat. Tímto směrem se snažím vést všechny své žáky. Hlasová pedagogika přináší spoustu úskalí, proto jsem možná trochu rád, že jsem na konzervatoři dopadl tak, jak jsem dopadl a snad všechno, co šlo dělat špatně, jsem špatně dělal. Proto dnes vím, jak se z toho dostat a mohu tím pomoci i svým žákům. Vyučování hry na nástroj se od zpěvů liší, klavír i varhany jsou vícehlasé nástroje, proto při jejich ovládání používáme mnohem více hlavu a její analytické schopnosti. Používám proto jiný přístup oři výuce klávesových nástrojů, a to ten, jenž je jim vlastní. Učime se poznávat krásu a zvláštnosti každého nástroje, jeho možnosti a jak se je naučit využívat. Také nesmíme zapomenout na techniku, abychom nemuseli řešit problém "jak něco zahrát".

Jako učitel mohu nabídnout výuku těchto nástrojů:

 • píšťalové varhany
 • cembalo
 • klavír
 • zpěv

Hudební organizátor

Tento "obor" jsem schválně nechal až na konec. I když je to činnost prospěšná a důležitá, zdaleka mě nebaví tak, jako hraní, zpěv či dokonce vyučování. Osud mě však přivedl k tomu, že jsem musel organizovat i nějaké hudební akce, protože kdybych je nedal dohromady já, nejspíše by se nekonaly. Nyní se doba posunula a koncerty či hudbu při bohoslužbách organizujeme již rutinně. Kdokoliv si tedy bude přát, aby se v jejich kostelíčku, kostele či katedrále konal koncert duchovní hudby, je zde na správném místě a my uděláme vše proto, aby byl spokojen nejen on, ale i posluchači, kteří na akci přijdou. Dokážeme uspořádat koncert i v jiných prostorách, muzejích, koncertních síních či ve vesnických hospodách, nově můžeme uspořádat i koncert židovské hudby, nejlépe v místě, které je se Židy spjato, bývalá či současná synagoga, schul atd.

Schválně tady nepíšu, co všechno jako organizátor dokážu, protože jsem v podstatě vše napsat již výše. Tak jen dodám, že velmi rád pomohu s jakoukoliv hudební událostí, k níž jsem kompetentní, tak neváhejte a kontaktujte mě na telefonním čísle či e-mailové adrese vpravo nahoře. Děkuji za přečtení.Můj životopis  

Narodil jsem se 26. dubna 1983 v severočeské Kadani, kde jsem strávil část svého dětství, ale v roce 1989 jsme se přestěhovali do Veselí nad Lužnicí, kde žiji dodnes. Zde jsem chodil na základní školu, dále na gymnázium v nedaleké Soběslavi a později i na konzervatoř do Českých Budějovic. 

Na této škole jsem postupně vystudoval obor varhany u paní profesorky Jitky Chaloupkové, které si jako člověka i jako výborného pedagoga dodnes vážím, a která mě naučila, co to znamená být muzikantem. Byla ovšem i výbornou učitelkou varhan a varhanní improvizace, bez které se žádný varhaník neobejde. Pro nás varhaníky je důležitým oborem i klavír. Během studia jsem měl tu čest studovat u dvou klavírních pedadodů, doc. Františka Hudečka a legendární paní profesorky Magdy Štajnochrové. Dále jsem vystudoval i obor zpěv, ve kterém se dále zdokonaluji u paní Venety Marešové, bývalé sólistky sofijské opery (Cофия, Bulharsko) a vynikající pěvecké pedagožky, která žije v jihočeském Písku.

Po dokončení gymnázia jsem vystudoval také bakalářský a posléze magisterský obor Biofyzika na (tehdy) Biologické fakultě Jihočeské university. Dále jsem nastoupil do doktorandského studijního programu Molekulární biologie a genetika, který pomalu, ale jistě, studuji stále, již na Přírodovědecké fakultě JU. V rámci magisterského studia Biofyziky jsem se v rámci programu Sokrates-Erasmus zúčastnil zahraničního studijního pobytu v rakouském Linci v délce jednoho semestru, kde jsem měl příležitost zdokonalit se v německém jazyce.

Nyní pracuji jako učitel zpěvu a klavíru na ZUŠ v Milevsku, působím jako varhaník ve Veselí nad Lužnicí a věnuji se organizování a hlavně hraní koncertů hlavně staré hudby, její popularizaci a "demystifikaci", Rád také zorganizuji koncert nebo kvalitní hudbu při bohoslužbě. Momentálně ovládám obřady katolické církve, a to jak formu řádnou (po II. vatikánském koncilu), tak formu mimořádnou (tradiční mše svatá, ritus používaný od nepaměti), jsem schopen po dohodě zahrát i na jiných církevních obřadech, stejně jako sehnat spoluúčinkující pro slavnostní příležitosti.

 

Privilegia Viléma z Rožmberka z r. 1555

Ve jménu Svaté a Nerozdílné Trojice, Boha Otce, Syna i Ducha Svatého, vše jednoho Hospodina.
Amen.

Poněvadž   P á n   B ů h   V š e m o h o u c í   člověka k obrazu svému podobného učiniti a nad jiné všechny stvoření rozumem obdařiti jest ráčil, tak aby vždycky po vše časy života svého v přikázání chodě trval, a co by koliv před sebe v tomto světě bráti chtěl, aby to všechno v bázni Boží a ve Jménu Jeho Svaté působil. Zvířata a jiní živočichové rozumu nemajíce smejšlejí zemské věci, odkud je jim vždy potravu přijímati, ale sám člověk rozumu užívajíce, od Pána Boha Všemohoucího vděčnost toho prokazujíce, netoliko čím by zde na tomto světě živ býti mohl, hleda, jak zvířata činí. Ale mysl svou 
k nebi pozdvihuje, v přikázání Božím chodíc, obmejšlí, což by duši jeho k spasení bylo, řeč Krista Pána v paměti majíce, kdež ráčil propověděti:

       Nejprve hleděti království Božího a spravedlnosti Jeho a jiné všecky věci přidané budou. Ačkoliv na každý den a na každou chvíli toho hledati máme, však obzvláště v den Páně, který jest sám Bůh ustanoviti ráčil, a v jiné slavnosti a svátky od Církve svaté ustanovené, ve kterých se ode všech jiných tohoto světa pečování uprázdniti máme.

Mgr. Jiří Emmer, DiS.

Handy Nummer: +420 608 154 518

E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Kontonummer: 

 • In der Tschechischen Republik: 1684493073/0800 (Česká spořitelna)

 • International: IBAN: CZ45 0800 0000 0016 8449 3073 BIC: GIBACZPX

 

Mein professionelles Lebenslauf auf LinkedIn

Für Leute, die moderne Kommunikationsmittel bevorzugen

 

 

     Letos opět pořádáme letní minifestival a cyklus konceretů duchovní hudby ve Veselí nad Lužnicí a okolí, při kterém Vás pozveme do krásných venkovských kostelíčků, z nichž některé bývají otevřeny zřídka či vůbec. Všechny mají ale své kouzlo, které je podpořeno krásným okolím našeho jihočeského kraje. Letos jsme připravily 10 koncertů, při kterých Vás kromě Veselí zavedeme také do Dráchova, Drahova, Zálší, Dolního a Horního Bukovska, Hamru nebo Modré Hůrky.

 

Veselská ozvěna 2013

4. ročník

 

Veselí nad Lužnicí – kostel Povýšení sv. Kříže

Čtvrtek 13. června, 19 hodin

Koncert veselského Chrámového sboru a pěveckého sboru Harmonie z Plané nad Lužnicí

 

Dráchov - kostel sv. Václava

Sobota 22. června, 19 hodin

Adam Václav Michna: LOUTNA ČESKÁ

Vladimíra Malá, Kristýna Fílová, Jiří Emmer a Servi Musicae Sacrae

 

Drahov - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Sobota 13. července, 19 hodin

„La Brise de France“

Hudební projekt, který vás zavede do Francie...

Akordeon - Jitka Baštová, loutna - Jindřich Macek
 

 

Zálšíkostel Navštívení Panny Marie

Sobota 20. července, 19 hodin

Nejkrásnější belcantové árie a nevšední hudba pro housle a violu

Filip Hlavinka – tenor, Jiří Emmer – varhany, Caroline Faflak (USA) – housle, Elisa Clegg (USA) – viola

 

Dolní Bukovsko - kostel Narození Panny Marie

Sobota 27. července, 19 hodin 

Slavnostní koncert Vladimíry Malé

Vladimíra Malá - zpěv, Jiří Emmer - varhany

 

Hamr kostel Nejsvětější Trojice 

Sobota 3. srpna, 19 hodin

Festo di Canto Corale, sebben Piccolo

Marcela Míková, Pavlína Loumová, Luboš Pudil, Petr Kajnar, Jiří Emmer - pěvecký ansámbl

 

Veselí nad Lužnicí – Kostel Povýšení sv. Kříže

Úterý 13. srpna, 19 hodin

Ave Maria

HAMAVE – pěvecké seskupení ze Soběslavi 

 

Horní Bukovsko - kostel sv. Štěpána

Sobota 17. srpna, 19 hodin

Musica per flauti dolci

Miroslav Kůzl, Petra Brynychová - zobcové flétny, Jiří Emmer - cembalo

 

Veselí nad Lužnicí – kostel Povýšení sv. Kříže

Středa 21. srpna, 19 hodin

Voices City of Girls & Chor Alehemy, Anglie 

 

Modrá Hůrkakostel Nanebevzetí Panny Marie

Sobota 31. srpna, 19 hodin

Grande concerto con tutti i stromenti e cantatori

Vladimíra Malá, Kristýna Fílová, Jiří Emmer a Servi Musicae Sacrae

 

Vstupné na všechny koncerty dobrovolné.

Změna vyhrazena.

 

Děkujeme za podporu Jihočeskému kraji a všem našim partnerům.

 

Kontakt:

Infocentrum Veselí nad Lužnicí

nám. T. G. Masaryka 25, 391 81 Veselí nad Lužnicí

tel. 381 548 180, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , www.veseli.cz