Kdo jsem?

Varhaník

Varhany jako nástroj mě okouzlily už jako malého chlapce v kostele. Když přišel do naší farnosti nový kněz, P. Martin Brousil, hledal varhanický dorost a mně nabídl možnost učit se hrát na tento majestátní nástroj. Když pak po roce musel odejít, ve hře na varhany mě podporoval i jeho nástupce, P. Vlastimil Kročil a po nějakém čase jsem na povzbuzení mého tehdejšího učitele Martina Kubáta nastoupil na českobudějovickou konzervatoř, kterou jsem úspěšně vystudoval. Varhany jsou nerozlučně spjaty s chrámovou hudbou a křesťanskou bohoslužbou a s tou je spjato i mé varhanické působení. Dodnes zastávám funkci varhaníka ve Veselí nad Lužnicí. Když svatý otec Benedikt XVI. vydal motu proprio Summorum pontificum a otec biskup J. E. Jiří Paďour nám umožnil pravidelné konání tradiční bohoslužby v předkoncilním, tzv. tridentském ritu, měl jsem tu čest stát se jedním z prvních varhaníků na těchto bohoslužbách, které patří k mým oblíbeným.

Jako varhaník mohu nabídnout své služby třeba takto: 

 • Hra při bohoslužbě (nové i tradiční). A to jak sám, tak i s několika dalšími zpěváky, houslisty, flétnisty, cinkisty a dalšími, které mohu buď sehnat sám, nebo se s nimi setkat až na místě, podle přání.
 • Uspořádáním varhanního koncertu. Podmínkou jsou samozřejmě rozumně funkční varhany. Opět jako při bohoslužbě mohu hrát buď recitál, nebo uspořádat koncert s jedním či více spoluhráči.
 • Uspořádáním improvizačního koncertu. Tento koncept je velmi zajímavý tím, že se dá beze zbytku využít místní nástroj, což je v literatuře často obtížné. Také se dá improvizovat na témata biblických textů, písní, známých melodií, které může zadat někdo z obecenstva přímo při koncertě.
 • Hudební doprovod slavnostní příležitosti. Mám zkušenosti s doprovodem svatebních obřadů (církevních i civilních), křtů, pohřbů, předávání maturitních vysvědčení, promoce a další.

Korepetitor

Korepetice je zvláštní druh umění, který se běžně na školách neučí. Vyžaduje umění poslouchat, chtít a moci přizpůsobit se a kromě toho samozřejmě dokonalé ovládnutí nástroje a pokud možno ještě čtení z listu. Toto je důvod, proč každý pianista či varhaník není automaticky i dobrým korepetitorem. Kvalitu korepetitora však jen těžko může posoudit on sám. S korepeticí jsem začínal již na konzervatoři ve druhém ročníku, kdy jsme se scházeli se spolužáky, kteří hráli na sólové nástroje případně zpívali a hráli spolu. Z toho pak vznikaly první koncerty, kterých následně byla celá řada a během svého hudebního působení jsem takto spolupracoval s desítkami sólistů, od žáčků základních uměleckých škol až po sólisty v divadlech či jiných profesionálních uskupeních.

Rád poskytnu své služby jako korepetitor při libovolné akci, stejně jak takto činím již léta. Mohu sólistu doprovodit na klavír a varhany, které je nutné zajistit v místě konání koncertu, a na svůj spinet značky Sassmann, který mohu dovézt kamkoliv, je tak vhodný pro starou hudbu v místech, kde třeba není ani elektřina, nebo jak už je v našich vlastech zvykem, nejsou provozuschopné varhany, v zámeckých sálech, školách, kulturních domech apod.

Zpěvák

Zpěv je jedním z nejstarších komunikačních prostředků. Během tisíciletí se vyvíjel a dnes se stal krásnou syntézou mluveného slova a jeho často racionálního sdělení, a hudby s jejím sdělením citovým. Zpěv je tím nejpřímějším a zároveň nejniternějším způsobem, kterým múže hudebník promlouvat ke svým posluchačům, proto jsem si jej zvolil jako svůj druhý obor studia. Hlas je krásný nástroj, ale péče o něj trvá celý život. Neustále mi připomíná, že se mám ještě hodně učit, je to ale krásná práce spojená s tolik žádoucím poznáváním sebe samého. Už ve škole mi bylo ale jasné, že divadelní svět mě moc neláká. Velmi mě ale oslovuje barokní vokální hudba, hlavě ta psaná pro chrámy, ale i další. Velmi niterné, krásné a zajímavé jsou také romantické písně Schubertovy, Schumannovy, Mendelssohnovy či Čajkovského, ale i mnohé další. V poslední době jsem objevil také hudbu židovskou a její jemnou exotickou krásu, která se prolíná se smutkem ze života ve vyhnanství, mimo zemi, kterou dal Židům H-spodin. Ještě bych měl dodat, že můj hlasový obor je vyšší baryton.

Jako zpěvák pro Vás můžu:

 • uspořádat koncert židovských písní
 • uspořádat koncert barokní hudby. Nejradši máme koncerty ve větším obsazení, se třemi a více zpěváky s doprovodem dvou sólových nástrojů, protože pro toto složení se psala velmi zajímavá hudba. Je ale samozřejmě možné toto obsazení upravovat dle možností a požadavků na menší i větší.
 • vypomoci při bohoslužbě, ať už jen jako zpěvák, tak i jako varhaník
 • vypomoci ve sboru

Pedagog

Další mou zálibou a shodou okolností i zaměstnáním je pedagogická činnost. Mým velkým učitelským vzorem byla paní profesorka Jitka Chaloupková, která vychovala několik generací úspěšných varhaníků a jako na pedagoga na ni v dobrém vzpomíná mnoho absolventů plzeňské i českobudějovické konzervatoře. Mým druhým pedagogickým vzorem je paní Veneta Marešová, moje učitelka zpěvu. Bez ní bych nebyl tam, kde jsem, ani pěvecky, ani jako učitel a nejspíš bych zpěvu musel zanechat.

Jako hudebník i jako učitel mám jednu hlavní zásadu. Zpěv i hra na nástroj musejí být přirozené, bez jakékoliv zbytečné námahy. Měly by nám samy o sobě přinášet potěšení, ne nás unavovat. Tímto směrem se snažím vést všechny své žáky. Hlasová pedagogika přináší spoustu úskalí, proto jsem možná trochu rád, že jsem na konzervatoři dopadl tak, jak jsem dopadl a snad všechno, co šlo dělat špatně, jsem špatně dělal. Proto dnes vím, jak se z toho dostat a mohu tím pomoci i svým žákům. Vyučování hry na nástroj se od zpěvů liší, klavír i varhany jsou vícehlasé nástroje, proto při jejich ovládání používáme mnohem více hlavu a její analytické schopnosti. Používám proto jiný přístup oři výuce klávesových nástrojů, a to ten, jenž je jim vlastní. Učime se poznávat krásu a zvláštnosti každého nástroje, jeho možnosti a jak se je naučit využívat. Také nesmíme zapomenout na techniku, abychom nemuseli řešit problém "jak něco zahrát".

Jako učitel mohu nabídnout výuku těchto nástrojů:

 • píšťalové varhany
 • cembalo
 • klavír
 • zpěv

Hudební organizátor

Tento "obor" jsem schválně nechal až na konec. I když je to činnost prospěšná a důležitá, zdaleka mě nebaví tak, jako hraní, zpěv či dokonce vyučování. Osud mě však přivedl k tomu, že jsem musel organizovat i nějaké hudební akce, protože kdybych je nedal dohromady já, nejspíše by se nekonaly. Nyní se doba posunula a koncerty či hudbu při bohoslužbách organizujeme již rutinně. Kdokoliv si tedy bude přát, aby se v jejich kostelíčku, kostele či katedrále konal koncert duchovní hudby, je zde na správném místě a my uděláme vše proto, aby byl spokojen nejen on, ale i posluchači, kteří na akci přijdou. Dokážeme uspořádat koncert i v jiných prostorách, muzejích, koncertních síních či ve vesnických hospodách, nově můžeme uspořádat i koncert židovské hudby, nejlépe v místě, které je se Židy spjato, bývalá či současná synagoga, schul atd.

Schválně tady nepíšu, co všechno jako organizátor dokážu, protože jsem v podstatě vše napsat již výše. Tak jen dodám, že velmi rád pomohu s jakoukoliv hudební událostí, k níž jsem kompetentní, tak neváhejte a kontaktujte mě na telefonním čísle či e-mailové adrese vpravo nahoře. Děkuji za přečtení.Můj životopis  

Narodil jsem se 26. dubna 1983 v severočeské Kadani, kde jsem strávil část svého dětství, ale v roce 1989 jsme se přestěhovali do Veselí nad Lužnicí, kde žiji dodnes. Zde jsem chodil na základní školu, dále na gymnázium v nedaleké Soběslavi a později i na konzervatoř do Českých Budějovic. 

Na této škole jsem postupně vystudoval obor varhany u paní profesorky Jitky Chaloupkové, které si jako člověka i jako výborného pedagoga dodnes vážím, a která mě naučila, co to znamená být muzikantem. Byla ovšem i výbornou učitelkou varhan a varhanní improvizace, bez které se žádný varhaník neobejde. Pro nás varhaníky je důležitým oborem i klavír. Během studia jsem měl tu čest studovat u dvou klavírních pedadodů, doc. Františka Hudečka a legendární paní profesorky Magdy Štajnochrové. Dále jsem vystudoval i obor zpěv, ve kterém se dále zdokonaluji u paní Venety Marešové, bývalé sólistky sofijské opery (Cофия, Bulharsko) a vynikající pěvecké pedagožky, která žije v jihočeském Písku.

Po dokončení gymnázia jsem vystudoval také bakalářský a posléze magisterský obor Biofyzika na (tehdy) Biologické fakultě Jihočeské university. Dále jsem nastoupil do doktorandského studijního programu Molekulární biologie a genetika, který pomalu, ale jistě, studuji stále, již na Přírodovědecké fakultě JU. V rámci magisterského studia Biofyziky jsem se v rámci programu Sokrates-Erasmus zúčastnil zahraničního studijního pobytu v rakouském Linci v délce jednoho semestru, kde jsem měl příležitost zdokonalit se v německém jazyce.

Nyní pracuji jako učitel zpěvu a klavíru na ZUŠ v Milevsku, působím jako varhaník ve Veselí nad Lužnicí a věnuji se organizování a hlavně hraní koncertů hlavně staré hudby, její popularizaci a "demystifikaci", Rád také zorganizuji koncert nebo kvalitní hudbu při bohoslužbě. Momentálně ovládám obřady katolické církve, a to jak formu řádnou (po II. vatikánském koncilu), tak formu mimořádnou (tradiční mše svatá, ritus používaný od nepaměti), jsem schopen po dohodě zahrát i na jiných církevních obřadech, stejně jako sehnat spoluúčinkující pro slavnostní příležitosti.